پایگاه خبری نفت ماhttp://naftema.com/پایگاه خبری نفت ماfa(c) 2018, naftema.com All rights reserved.15 پوتین:از نفت ۷۰ دلاری راضی‌امhttp://naftemanews.ir/news/104787/پوتین-از-نفت-۷۰-دلاری-راضی‌امبین الملل و دیپلماسی انرژیFri, 16 Nov 2018 13:01:34 GMTپایان جنگ تجاری آمریکا و چین بعید استhttp://naftemanews.ir/news/104786/پایان-جنگ-تجاری-آمریکا-و-چین-بعید-استفراتر از نفتFri, 16 Nov 2018 12:57:20 GMTپیام تسلیت وزیر نفت در پی درگذشت مدیرعامل و معاون تامین اجتماعیhttp://naftemanews.ir/news/104785/پیام-تسلیت-وزیر-نفت-در-پی-درگذشت-مدیرعامل-و-معاون-تامین-اجتماعینفت و گازFri, 16 Nov 2018 12:12:31 GMTآیا بحران نفتی سال ۲۰۱۴ تکرار می‌شود؟http://naftemanews.ir/news/104784/آیا-بحران-نفتی-سال-۲۰۱۴-تکرار-می‌شود؟بین الملل و دیپلماسی انرژیFri, 16 Nov 2018 12:10:33 GMTروسیه از کاهش تولید نفت پیروی نمی‌کندhttp://naftemanews.ir/news/104783/روسیه-از-کاهش-تولید-نفت-پیروی-نمی‌کندبین الملل و دیپلماسی انرژیFri, 16 Nov 2018 12:09:24 GMTگزارش IMF از ۱۳ شاخص‌ اقتصاد ایران در سایه تحریم‌http://naftemanews.ir/news/104782/گزارش-IMF-از-۱۳-شاخص‌-اقتصاد-ایران-در-سایه-تحریم‌فراتر از نفتFri, 16 Nov 2018 11:59:22 GMTزمان مراسم تشییع دکتر نوربخش و معاون ویhttp://naftemanews.ir/news/104781/زمان-مراسم-تشییع-دکتر-نوربخش-و-معاون-ویفراتر از نفتFri, 16 Nov 2018 10:05:21 GMT ایران قصد کاهش تولید نفت را نداردhttp://naftemanews.ir/news/104780/ایران-قصد-کاهش-تولید-نفت-را-نداردنفت و گازFri, 16 Nov 2018 10:03:29 GMT ایران قصد کاهش تولید نفت را نداردhttp://naftemanews.ir/news/104779/ایران-قصد-کاهش-تولید-نفت-را-نداردنفت و گازFri, 16 Nov 2018 09:50:22 GMTدریافت غذا از عراق به جای پول گاز دروغ استhttp://naftemanews.ir/news/104778/دریافت-غذا-از-عراق-به-جای-پول-گاز-دروغ-استنفت و گازFri, 16 Nov 2018 09:48:56 GMTقیمت نفت مجدد صعودی شدhttp://naftemanews.ir/news/104777/قیمت-نفت-مجدد-صعودی-شدنفت و گازFri, 16 Nov 2018 09:42:43 GMTانگلیس طلا را گران کردhttp://naftemanews.ir/news/104776/انگلیس-طلا-را-گران-کردفراتر از نفتFri, 16 Nov 2018 09:40:51 GMTبازار نفت تبعات تحریم نفت ایران را درک نکردhttp://naftemanews.ir/news/104775/بازار-نفت-تبعات-تحریم-نفت-ایران-را-درک-نکردنفت و گازThu, 15 Nov 2018 11:23:44 GMTکره جنوبی واردات نفت ایران را ازسرگیردhttp://naftemanews.ir/news/104774/کره-جنوبی-واردات-نفت-ایران-را-ازسرگیردنفت و گازThu, 15 Nov 2018 11:22:11 GMTنشست اوپک میزبان یک وزیر جدید خواهد بودhttp://naftemanews.ir/news/104773/نشست-اوپک-میزبان-یک-وزیر-جدید-خواهد-بودنفت و گازThu, 15 Nov 2018 08:37:11 GMT